Strona oraz system blogowy oparty został o rozwiązania WordPress’a.

Inne cechy projektu:

  • prostota i elegancja,
  • dostosowana kolorystyka,
  • dostosowanie projektu do autorskich zdjęć,
  • instalacja protokołu SSL,
  • system komentarzy Facebook’a,
  • informacja o cookies.

Projekt realizowany w perspektywie rozwojowej.